Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Město Veltrusy

Mobilní rozhlas

20. ZÁŘÍ SVOZ BIOODPADU VE VELTRUSÍCH

Ve středu 20. září mezi cca 14 – cca 18 hodin budou umístěny na 4 lokalitách kontejnery na mobilní svoz bioodpadu:

konec ul. Žižkova (u ul. J. Dvořáka)
ul. Šafaříkova (u hřbitova)
ul. Opletalova (u brány do zahrady MŠ)
ul. M. Rybalka (naproti Rest. U Libuše)

Kontakt: 728233228, kosek@veltrusy.cz.

Žádáme občany o důkladné dodržování toho, co patří do bioodpadu: http://www.veltrusy.cz/trideni-odpadu#bioodpad

přejít na web obce

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.